HOME | Contact/Privacy | Links

Proudly Hosted by JaguarPC.com

***

 

 

Origin of the name ABRAHAMINA.
Etymology of the name ABRAHAMINA.
Meaning of the baby name ABRAHAMINA.

  

ABRAHAMINA.  A feminine form of Abraham, meaning "father of a multitude."  In use by the Dutch.

Abrahamina. Found as a female name. Conf. N. Q. 5th S. vii. 317. Formed from Abraham. (Praenomina, Charnock, 1882)

165 Hier leit begr. Abrahamina van der Boor, dogter van Abraham van der Boor, sterft 24 Dec. 1727. (De Nederlandsche leeuw: Maandblad van het Genealogisch-Heraldiek Genootschap, 1895).

Den 31sten Augustus 1814 was hij gehuwd met Abrahamina van der Meulen, en reeds in het volgende jaar verloor hij haar in het kraambedde door den dood. (Biographisch woordenboek der Nederlanden, Aa, 1854)

***


More Names

A-Z Baby Names

Girl Names
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
 
Boy Names
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z


***
a2z Menu

Books consulted

Privacy & Contact Info

Site Map


***
20kweb Menu
Special Categories
Butterfly Names, Dragon Names, Dream Names,
Evil Names,
Flower Names,
Funny Names, Rainbow Names, Secret Names, Shadow Names, Warrior Names, Weapon/Armor Names,
Weekday Names, Wolf Names & much more.

 
HOME
 
Copyright Info

  

 

***

Online since 1999.

Visitors since 2006

Visitors since
August 02, 2008

Web Design Copyrighted 20000-names.com