HOME | Contact/Privacy | Links

Proudly Hosted by JaguarPC.com

***

 

 

Origin of the name TREES.
Etymology of the name TREES.
Meaning of the baby name TREES.

  

TREES.  A short form of Dutch Treesje (q.v.), a form of Theresa (q.v.), meaning "harvester, reaper." (A New Dictionary of the English and Dutch Language, Bomhoff, 1851).

    In den aanvang echteródie kwam er voor de schrijfster minder op aanóis het niet streven naar literair-zijn nog literair slordig-zijn gebleven,ówat nu óók niet noodig was.
    Op blz. 4 bijv. wordt van Trees' vader gezegd:
    "De vader van Trees Stolk, na den vroegen dood van zijn ouders achteruit gezakt, dom, lichamelijk en geestelijk zwak," enz. (De Gids, v.69, 1905).

***


More Names

A-Z Baby Names

Girl Names
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
 
Boy Names
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z


***
a2z Menu

Books consulted

Privacy & Contact Info

Site Map


***
20kweb Menu
Special Categories
Butterfly Names, Dragon Names, Dream Names,
Evil Names,
Flower Names,
Funny Names, Rainbow Names, Secret Names, Shadow Names, Warrior Names, Weapon/Armor Names,
Weekday Names, Wolf Names & much more.

 
HOME
 
Copyright Info

  

 

***

Online since 1999.

Visitors since 2006

Visitors since
August 02, 2008

Web Design Copyrighted © 20000-names.com