HOME | Contact/Privacy | Links

Proudly Hosted by JaguarPC.com

***

 

 

Origin of the name YLJAN.
Etymology of the name YLJAN.
Meaning of the baby name YLJAN.

  

YLJAN.  A northern form of Greek Aigidios (q.v.), meaning "with the ægis."

... Nu er det vistnok saa, at Ægidius i Norsk sædvanligviis forvanskes til Ilian, Yljan, Yrjan, Ørjan, ikke til Gilles; men det hindrer dog ikke, at enkelte ogsaa kunne have optaget den anden Form... (Samlede afhandlinger, Munch, v.4, 1876).

***


More Names

A-Z Baby Names

Girl Names
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
 
Boy Names
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z


***
a2z Menu

Books consulted

Privacy & Contact Info

Site Map


***
20kweb Menu
Special Categories
Butterfly Names, Dragon Names, Dream Names,
Evil Names,
Flower Names,
Funny Names, Rainbow Names, Secret Names, Shadow Names, Warrior Names, Weapon/Armor Names,
Weekday Names, Wolf Names & much more.

 
HOME
 
Copyright Info

  

 

***

Online since 1999.

Visitors since 2006

Visitors since
August 02, 2008

Web Design Copyrighted 20000-names.com